Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje po opłaceniu wpisowego w wysokości 1000 zł.

Opłatę wpisowego wnosi się jeden raz za cały okres pobytu dziecka w naszym przedszkolu i dokonuje się jej przy podpisaniu Umowy.

Czesne wynosi 1350 zł miesięcznie i jest płatne przez 12 miesięcy w roku.

Przy zapisie 2 dzieci (rodzeństwo) udzielamy rabatu w wysokości 10%.

Czesne zawiera:

1.  pobyt dziecka w przedszkolu (7:30 – 18:00)
2.  wyżywienie (4 posiłki dziennie)
3.  język angielski obowiązkowy
4.  klasa “0″ w języku angielskim i polskim
5.  wszystkie zajęcia programowe tj:
-kształcenie językowe w zakresie rozwoju mowy i przygotowania do pisania
-kształtowanie pojęć matematycznych
-poznawanie świata przyrody
-zabawy muzyczno – ruchowe
-ćwiczenia gimnastyczne
-zajęcia plastyczno – techniczne
-ćwiczenia percepcyjno – motoryczne
6.  rytmika
7.  wycieczki programowe
8.  teatrzyki, pokazy artystyczne
9.  praca indywidualna z dziećmi
10.klubiki rozwijające zainteresowania dzieci (doświadczenia przyrodnicze, teatralne, gotowanie, plastyka, poznawanie literatury dziecięcej)
11.zajęcia popołudniowe

Zajęcia nieobowiązkowe, dodatkowo płatne, dla chętnych dzieci:
-logopeda (1 zł/min)
-funny judo (1 raz w tygodniu – 40 zł miesięcznie)