Ramowy plan dnia gr II

Dzieci 4letnie 

7:30-8:30 Schodzenie się dzieci zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8:30-9:00 I zajęcia dydaktyczne
                  -gry i zabawy ruchowe
                  -zabawy dydaktyczne
                  -ćwiczenia percepcyjno – motoryczne
                  -praca indywidualna z dziećmi

9:00-9:30 Śniadanie
Czynności higieniczne (mycie zębów i rączek)

9:30-10:30 II zajęcia dydaktyczne (główne)
                    Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela,
                    wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci
                    -zajęcia językowe
                    -kształtowanie pojęć matematycznych
                    -poznawanie świata przyrody
                    -zajęcia plastyczno- techniczne
                    -zabawy muzyczno – ruchowe

10:30-11:45 Zabawy na podwórku, spacer, w razie niepogody zabawy w sali

11:45-12:00 Powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu

12:00-12:40 Obiad
Czynności higieniczne

12:40-13:15 Odpoczynek
Słuchanie bajek, opowiadań, piosenek i słuchowisk dla dzieci

13:15-14:00 III zajęcia dydaktyczne
                       gry i zabawy kierowane przez nauczyciela

14:00-14:45 Zabawy dowolne
działania konstrukcyjne, badawcze organizowane przez nauczyciela
i wypływające z inicjatywy dzieci

15:00-15:15 Podwieczorek, czynności higieniczne

15:15-17:15 Zajęcia dodatkowe
praca indywidualna z dziećmi
zabawy dowolne inspirowane przez dzieci
w porze jesienno- wiosennej i letniej zabawy w ogródku

17:15-17:30 II podwieczorek, czynności higieniczne

17:30-18:00 Zabawy dowolne dzieci