dzieci 3-4 letnie

7.30 – 8.30 schodzenie się dzieci  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.30 – 9.00 I zajęcia dydaktyczne
– gry i zabawy ruchowe
– zabawy dydaktyczne
-ćwiczenia percepcyjno – motoryczne
-praca indywidualna z dziećmi

9.00 – 9.30 Śniadanie
Czynności higieniczne (mycie zębów i rączek)

9.30 – 10.00  II zajęcia dydaktyczne (główne)
Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela
– kształtowanie pojęć matematycznych
– poznawanie świata przyrody
– zajęcia plastyczno- techniczne
– zabawy muzyczno – ruchowe
– zajęcia językowe

10.00 – 10.30  zabawy dowolne w sali inspirowane rzez dzieci i kierowane przez nauczyciela

10.30 – 11.30 zabawy na podwórku, spacer w razie niepogody zabawy  w sali

11.35– 11.50 powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu

11.50 – 12.30   0biad
Czynności higieniczne,  przygotowanie do odpoczynku- przebieranie się dzieci w pidżamki

12.30 – 14.45    odpoczynek, sen

14.45 – 15.00     przebieranie dzieci, czynności higieniczne,przygotowania  do podwieczorku

15.00 – 15.30    podwieczorek, czynności higieniczne

15.30 – 16.00  III zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy kierowane przez nauczyciela

16.00 -17.15 zabawy dowolne inspirowane przez dzieci w porze jesienno- wiosennej i letniej zabawy w ogródku, praca indywidualna z dziećmi

17.15- 17.30   II podwieczorek, czynności higieniczne

17.30 – 18.00  zabawy dowolne wybrane  przez dzieci