Opłaty

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje po opłaceniu wpisowego w wysokości 1000 zł.

Opłatę wpisowego wnosi się jeden raz za cały okres pobytu dziecka w naszym przedszkolu i dokonuje się jej przy podpisaniu Umowy.

Czesne wynosi 1850 zł miesięcznie i jest płatne przez 12 miesięcy w roku.

Czesne zawiera:

1.  pobyt dziecka w przedszkolu (7:30 – 18:00)
2.  zajęcia programowe w języku angielskim tj:
-kształcenie językowe w zakresie rozwoju mowy i przygotowania do pisania
-kształtowanie pojęć matematycznych
-poznawanie świata przyrody
-zabawy muzyczno – ruchowe
-ćwiczenia gimnastyczne
-zajęcia plastyczno – techniczne
-ćwiczenia percepcyjno – motoryczne
3.  klasa “0″ w języku angielskim i polskim
4.  rytmika
5.  wycieczki programowe
6.  teatrzyki, pokazy artystyczne
7.  praca indywidualna z dziećmi

Zajęcia nieobowiązkowe, dodatkowo płatne, dla chętnych dzieci:
-logopeda (1 zł/min)