dzieci 5-6 letnie

Ramowy Plan Dnia
Dzieci 6 i 5-letnie

7:30-8:30 Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8:30-9:00 I zajęcia dydaktyczne
-gry i zabawy ruchowe
-zabawy dydaktyczne
-ćwiczenia percepcyjno – motoryczne
-praca indywidualna z dziećmi

9:00-9:30 Śniadanie
Czynności higieniczne (mycie zębów i rączek)

9:30-11:15 II zajęcia dydaktyczne (główne)
Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela,
wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci
-zajęcia językowe
-kształtowanie pojęć matematycznych
-poznawanie świata przyrody
-zajęcia plastyczno-techniczne
-zabawy muzyczno – ruchowe
Teatrzyki, pokazy w przedszkolu

11:15-12:00 Zabawy tematyczne i dowolne w sali

12:00-12:30 Obiad
Czynności higieniczne

12:30-14:00 Zabawy na świeżym powietrzu

14:00-15:00 III zajęcia dydaktyczne
gry i zabawy kierowane przez nauczyciela
praca indywidualna z dziećmi
działania konstrukcyjne, badawcze organizowane przez nauczyciela i wypływające z inicjatywy dzieci

15:00-15:15 Podwieczorek
Czynności higieniczne

15:15-17:15 Zajęcia dodatkowe, klubiki zainteresowań
zabawy dowolne inspirowane przez dzieci
w porze jesienno- wiosennej i letniej zabawy w ogródku

17:15-17:30 II podwieczorek czynności higieniczne

17:30-18:00 Zabawy dowolne dzieci