Metoda nauczania

W procesie edukacji nie skupiamy się wyłącznie na nauce języka angielskiego, dbamy o pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej , emocjonalnej i fizycznej. Kładziemy duży nacisk na rozwój wyobraźni dziecka, kształtowanie twórczego myślenia i rozumienia świata. W czasie zajęć i zabaw dzieci uczą się zgodnej współpracy, tolerancji i szacunku dla innych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia, samodzielność i wiarę we własne siły. Dużo czasu poświęcamy na indywidualną pracę z dziećmi dostosowując ją do potrzeb i możliwości dziecka. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

Działalność edukacyjną opieramy na podstawie programowej MENiS, pracując z programem “Rośnij z Didasko”. W procesie pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy również inne programy, wspierające wszechstronny rozwój dziecka, m.in. takie jak:

a. Program Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

b. Elementy pedagogiki zabawy Klanza

c. Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

W programie zajęć obowiązkowych przewidziany jest ciekawy cykl zajęć przyrodniczych, w tym liczne wycieczki po bliższej i dalszej okolicy, których celem jest bezpośredni kontakt dzieci z naturą, obserwacja, działanie i eksperymentowanie ( np. sprawdzenie metodą doświadczalną , czy biały śnieg jest czysty?)

Naszym dzieciom oferujemy ponadto bogaty zestaw zajęć dodatkowych, rozwijających dziecięce talenty. Organizowane są one po południu, w formie klubików, takich jak:

– klubik plastyczny,

– teatralny,

– kulinarny,

– przyrodniczy

Zajęcia te są prowadzone przez nasze nauczycielki i są ujęte w cenie czesnego.